v
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet na rok 2016

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy         14225     16438
Nedaňové příjmy           4025       5543
Kapitálové příjmy           1098       1177
Dotace           2250       1908
                   
Celkem         21598      25066

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje          9398        4204
- školství          2100         2385
- kultura          1600        1878
- místní hospodářství          3200         4224
- státní správa a samospráva          4100        6140
- ostatní             
Rezerva              20           20 
Kapitálové výdaje             180         2562         
Splátka úvěru           1000        1000
Celkem          21598       22413

 

Rozpočet roku 2017

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy        14827  
Nedaňové příjmy          4713  
Kapitálové příjmy          1600  
Dotace          2248  
 Ostatní              
Celkem       23388   

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje          9048          
- školství          2500         
- kultura          2320       
- místní hospodářství          3200          
- státní správa a samospráva          4720         
- ostatní                 
Rezerva              50            
Kapitálové výdaje           1050       
Splátka úvěru            500          
Celkem         23388